februar 2013

Månedlig Arkiv

  • Rollefordeling på plads

    Den Sønderjyske Gardes bestyrelse havde i går, den 27. februar 2013, konstituerende bestyrelsesmøde, hvor rollefordelingen blev fastlagt. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand – René Carstensen Næstformand – Henry Iversen Kasserer – Lone Gosvig Sekretær – Betina Iversen Formanden udtaler følgende: “Jeg vil gerne takke de øvrige i bestyrelsen for deres tiltro til mig, som ny […]

  • Generalforsamling 2013

    Den Sønderjyske Garde indkalder til ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. februar kl. 18:00 på Kongehøjskolen (tidl. Rugkobbelskolen). Generalforsamlingen er lovlig varslet ifølge foreningens vedtægter, den 5. februar 2013 i Lokalavisen Budstikken, Aabenraa udgaven. Dagsorden ifølge vedtægter. Efterfølgende afholder gardens støtteklub generalforsamling. Vel mødt, Bestyrelserne