Rollefordeling på plads

Den Sønderjyske Gardes bestyrelse havde i går, den 27. februar 2013, konstituerende bestyrelsesmøde, hvor rollefordelingen blev fastlagt.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand – René Carstensen
Næstformand – Henry Iversen
Kasserer – Lone Gosvig
Sekretær – Betina Iversen

Formanden udtaler følgende:

“Jeg vil gerne takke de øvrige i bestyrelsen for deres tiltro til mig, som ny formand, på trods af min unge alder. Jeg er også sikker på, at de ved hvor stor en betydning garden har for mig og, at jeg vil gøre alt for, at fremme garderkulturen og forsøge, at skabe udvikling og nyt liv i foreningen. Jeg ser frem til et fantastisk år, med mange gode oplevelser og et godt samarbejde med både gardister, forældre, sponsorer, vores tøtteklub og de andre i bestyrelsen.”

I bestyrelsen sidder også: Anette Christensen, Jette Palsbøll, Mogens Bjernemose, Camilla Christiansen, Nicklas Christensen, Timmo Schmidt og Mads Palsbøll.