Generalforsamling 2014

Den Sønderjyske Garde indkalder til ordinær generalforsamling, tirsdag den 18. februar kl. 18:00 på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 2, Høje Kolstrup, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen er lovlig varslet ifølge foreningens vedtægter, den 28. januar 2014 i Lokalavisen Budstikken, Aabenraa udgaven.

Dagsorden ifølge vedtægter + vedtægtsændringer.

Efterfølgende afholder gardens støtteklub generalforsamling.

Vel mødt,
Bestyrelserne