Generalforsamling 2016

Den Sønderjyske Garde indkalder til ordninær generalforsamling, tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afholdes på:
Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 4, Høje Kolstrup
6200 Aabenraa

Dagsorden ifølge vedtægter + vedtægtsændringer.

Efterfølgende afholder Den Sønderjyske Gardes Støtteklub generalforsamling.

Vel mødt og på gensyn,
Bestyrelsen