Ny bestyrelse og konstituering

Efter Den Sønderjyske Gardes ordinære generalforsamling kom den nye bestyrelse til at se sådan ud:

Formand Jacob G. Christensen

Næstformand Jacob Dall

Kasserer Britta Rieder

Sekretær Bitten Langhede

Best.medl. Jette Palsbøll

Best.medl. Lone Rasmussen

Best.medl. Anette Asmussen

Suppl. Chris Christensen

Suppl. Jeannett F. Andersen

Best.medl. (gardist) Line La Cour Hansen

Best.medl. (gardist) Cæcilie Palsbøll

Suppl. (gardist) Emil G. Christensen