februar 2018

Månedlig Arkiv

  • Bestyrelsens beretning om 2017

    Beretning for Den Sønderjyske Garde Aabenraa 2017 Året 2017 har budt på mange udfordringer, sjove, gode og specielle. Nævnes kan feks. Udfordringen , med instruktører, en udfordring vi godt kunne have været foruden, men nu ser kabalen ud til at være gået op. Derudover skal vi bestemt ikke glemme juletræsindsamlingen, hvor vi nærmest regnede væk, […]

  • Generalforsamling 2018

    Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Den Sønderjyske Garde, tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00 på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa, i Klyngen, Pilene. Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  Fremlæggelse af budget til godkendelse Rettidigt indkomne forslag Indkomne forslag fra bestyrelsen Fastlæggelse af kontingent Valg af […]