Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Den Sønderjyske Garde,

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00

på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa, i Klyngen, Pilene. Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Rettidigt indkomne forslag
 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af passive-/forældremedlemmer (for 2 år) og suppleanter (for 1 år)
 9. Valg af aktive medlemmer (for 2 år) og suppleanter (for 1 år) 
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Den fulde indkaldelse med bilag er udsendt på mail til foreningens medlemmer