Jacob Dall

Forfatter Arkiv

 • Bestyrelsens beretning om 2017

  Beretning for Den Sønderjyske Garde Aabenraa 2017 Året 2017 har budt på mange udfordringer, sjove, gode og specielle. Nævnes kan feks. Udfordringen , med instruktører, en udfordring vi godt kunne have været foruden, men nu ser kabalen ud til at være gået op. Derudover skal vi bestemt ikke glemme juletræsindsamlingen, hvor vi nærmest regnede væk, […]

 • Generalforsamling 2018

  Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Den Sønderjyske Garde, tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19:00 på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa, i Klyngen, Pilene. Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  Fremlæggelse af budget til godkendelse Rettidigt indkomne forslag Indkomne forslag fra bestyrelsen Fastlæggelse af kontingent Valg af […]

 • Efterårskoncert 2017

  Søndag d. 12. november 2017 inviterer Den Sønderjyske Garde til 35 års jubilæumskoncert med et bredt udvalg af musiknumre. Mød op i Sønderjyllandshallen i Aabenraa til et par hyggelige timer med god musik fra vores unge talenter.

 • Ny bestyrelse og konstituering

  Efter Den Sønderjyske Gardes ordinære generalforsamling kom den nye bestyrelse til at se sådan ud: Formand Jacob G. Christensen Næstformand Jacob Dall Kasserer Britta Rieder Sekretær Bitten Langhede Best.medl. Jette Palsbøll Best.medl. Lone Rasmussen Best.medl. Anette Asmussen Suppl. Chris Christensen Suppl. Jeannett F. Andersen Best.medl. (gardist) Line La Cour Hansen Best.medl. (gardist) Cæcilie Palsbøll Suppl. (gardist) […]

 • Generalforsamling 2017

  Den Sønderjyske Garde indkalder til ordninær generalforsamling, tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19:00. Generalforsamlingen afholdes på: Høje Kolstrup Skole Nyløkke 4, Høje Kolstrup 6200 Aabenraa Dagsorden ifølge vedtægter + vedtægtsændringer. Efterfølgende afholder Den Sønderjyske Gardes Støtteklub generalforsamling. Vel mødt og på gensyn, Bestyrelsen