Trommekorpset

Her mødes og udvikles rytmer

Sammen med orkesteret, er gardens trommekorps fundamentet i garden. Her lægges der stor vægt på et godt kammeratskab, på tværs af alderen. Af andre vigtige værdier kan bl.a. næves sammenhold og det, at give plads til hinanden – Der er rig mulighed for at udvikle sig såvel musikalsk, som personligt.

For at blive optaget i trommekorpset krævet det, at man er god til rytmer, kan læse noder og har lært trommekorpsets almindelige numre uden ad. Det er vores trommeinstruktør der bestemmer, hvornår man er klar til at spille i trommekorpset. Alle der spiller i trommekorpset, modtager både solo- og gruppeundervisning. Her afprøves og indlæres nye numre, som er med til, at udvikle den enkelte, men også trommekorpset som helhed.

Vil man gerne lære at spille på trommer, er gardens trommekorps det helt rigtige sted. Her undervises der både af engagerede medlemmer fra trommekorpset, men også af professionelle instruktører. Der er hele tiden meget opmærksomhed omkring den enkelte elev og dennes udvikling, så forståelse, indlæring og personlige behov følges ad. Trommekorpsets instruktører og gardens bestyrelse er hele tiden i dialog omkring elevernes udvikling, og hvornår den enkelte er klar til, at modtage en uniform og blive en del af trommekorpset.

Hver tirsdag mødes trommekorpset på Høje Kolstrup Skole i Aabenraa, sammen med resten af garden, hvor de øver fra kl 18 til 21. Her spilles, udvikles og indlæres såvel nye, som gamle numre for at skabe udvikling i trommekorpset. De enkelte medlemmer udfordres og motiveres med solostykker, så niveauet og gejsten opretholdes.

Trommekorpset deltager stort set i alle arrangementer, hvor orkesteret optræder. Dog har trommekorpset haft egne arrangementer gennem tiden – bl.a. har de turneret sammen med Lars Lilholdt Band i sommeren 2005.

Ved DM for Garder 2009 og 2011, placerede trommekorpset sig på flotte placeringer under top10.

trommekorpset